Fabel super afbijtmiddel 500g

Kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Afbijtmiddel 

Merk
Fabel 

15,49
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Het Fabel super afbijtmiddel is geschikt voor het afbijten van lazuurbeits, verf en vernis op verschillende oppervlakken zoals hout, steen, beton en metaal. Dankzij de gelstructuur druipt het product niet af en kun je proper werken, zelfs op verticale delen.

  • Zonder afspoelen
  • Beperkte geur
  • Hyperactief
  • 500g voor 2 à 3 m²

Gebruiksaanwijzing:

  • Flacon schudden voor gebruik
  • Een dikke laag aanbrengen en 15 tot 30 minuten laten intrekken, afhankelijk van het te verwijderen product
  • Afkrabben met een spatel of staalwol (0 of 00)
  • Het proces indien nodig herhalen
  • Het afbijtmiddel nooit laten indrogen en het gereedschap na toepassing zo snel mogelijk reinigen met water

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Afbijtmiddel 
Algemene kenmerken
Merk
Fabel 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,607 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
11 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
8,5 cm
Technische kenmerken
Materiaal van doeloppervlak
Hout 
Overschilderbaar na
1 h
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Referenties en codes
Hubo-referentie
807909
Leverancierscode
12492
EAN- / barcode
5413090124924
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P364: And wash it before reuse. P242: Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis