Fabel vloeibare boenwas 0,5l geel

Merk: Fabel Hubo-referentie: 103055
Kenmerken
  • Verwerkingsmethode Doek
  • Kleur (Detail) Geel
  • Merk Fabel
Alle kenmerken
17,39
34,78/l

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Gebruik deze vloeibare boenwas om zowel nieuwe als oude meubelen te laten glanzen. Deze gele was van Fabel voedt, beschermt, geeft glans en verrijkt alle antiek en nieuw hout. Deze verpakking bevat 500ml gele vloeibare boenwas.

  • Anti-vlekken
  • Voedt en beschermt
  • Laat glanzen

GEBRUIKSAANWIJZING : Gebruiken op proper en droog hout (indien nodig, vooraf reinigen met de Fabel Wasoplosser). Gelijkmatig aanbrengen in cirkelvormige bewegingen met behulp van een penseel of de katoenprop en eindigen in de richting van de houtnerven. Een uur laten drogen. Laten glanzen met de katoenprop.

AANBEVELING: Voer steeds een test uit op een minder zichtbaar stukje.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Verwerkingsmethode
Doek
Kleur (Detail)
Geel
Glanstype
Glans
Kleur
Hout
Verfbasis
Solventgedragen
Type houtafwerker/–behandelaar/–deklaag
Houtwas
Type hout
Alle houtsoorten
Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen
Materiaal van Doeloppervlak
Hout - bewerkt
Antislip
Substantie
Wax
Toepassing
Meubels
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Afwerking
Hoogglans
Rendement per verpakking
4 m²
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Geurarm
Inhoud
0,5 l
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Verdunning
Gebruiksklaar
Weerbestendig
Droogtijd
1 h
Stofdroog na
6
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,5 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
103055
EAN- / barcode
5413090125105
Leverancierscode
12510
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H372: Veroorzaakt schade aan centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling door inademing. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.