Fabel vloeibare boenwas 1l midden eik

Merk: Fabel Hubo-referentie: 103062
Kenmerken
  • Verwerkingsmethode Doek
  • Kleur (Detail) Midden eik
  • Merk Fabel
Alle kenmerken
24,59
24,59/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Gebruik deze vloeibare boenwas om zowel nieuwe als oude meubelen te laten glanzen. Deze midden eik was van Fabel voedt, beschermt, geeft glans en verrijkt alle antiek en nieuw hout. Deze verpakking bevat 1l midden eik vloeibare boenwas.

  • Anti-vlekken
  • Voedt en beschermt
  • Laat glanzen

GEBRUIKSAANWIJZING : Gebruiken op proper en droog hout (indien nodig, vooraf reinigen met de Fabel Wasoplosser). Gelijkmatig aanbrengen in cirkelvormige bewegingen met behulp van een penseel of de katoenprop en eindigen in de richting van de houtnerven. Een uur laten drogen. Laten glanzen met de katoenprop.

AANBEVELING: Voer steeds een test uit op een minder zichtbaar stukje.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Verwerkingsmethode
Doek
Kleur (Detail)
Midden eik
Kleur
Hout eiken
Glanstype
Glans
Type houtafwerker/–behandelaar/–deklaag
Houtwas
Verfbasis
Solventgedragen
Type hout
Alle houtsoorten
Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,95 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
20,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Technische kenmerken
Toepassing
Meubels
Materiaal van Doeloppervlak
Hout - bewerkt
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Antislip
Afwerking
Hoogglans
Rendement per verpakking
8 m²
Binnen/buitengebruik
Binnen
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Geurarm
Inhoud
1 l
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Verdunning
Gebruiksklaar
Weerbestendig
Droogtijd
1 h
Stofdroog na
6
Substantie
Wax
Referenties en codes
Hubo-referentie
103062
EAN- / barcode
5413090125259
Leverancierscode
12525
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H372: Veroorzaakt schade aan centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling door inademing. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.