Forever antivries MEG motor 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 15483
Kenmerken
  • Type Onderhoud
  • Gebruiksklaar
  • Inhoud 5 l
  • Breedte 13 cm
  • Hoogte 28 cm
Alle kenmerken
22,49
4,50/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dit antivriesmiddel is gemaakt op basis van MEG. Het product moet vermengd worden met Forever gedemineraliseerd water volgens de aanduidingen op de mengtabel.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud
Breedte
13 cm
Hoogte
28 cm
Lengte
13 cm
Gewicht
5,86 kg
Aantal
4
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
5 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
6,01 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
28,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
15483
EAN- / barcode
5400191600037
Leverancierscode
060105645
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H373: Kan schade aan (lever, longen, bloedbaan) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). bij inslikken. H302: Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P330: De mond spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.