Forever huishoudazijn 14° 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 830759
Kenmerken
  • Merk Forever
  • Volume 5 l
Alle kenmerken
Vaste lage prijs
9,99
2,00/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze huishoudazijn is een natuurlijk product dat geschikt is voor verschillende toepassingen zoals was, badkamer, onderhoud, keuken en tuin. Gebruik huishoudazijn onder andere als ontkalker voor huishoudtoestellen, ontstopper, wasverzachter, vlekkenverwijderaar, glansmiddel voor glas of om kalkresten te verwijderen.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Forever
Technische kenmerken
Volume
5 l
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
185 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
5,1 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
28 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
5,1 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
830759
EAN- / barcode
5400191808402
Leverancierscode
060101156
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.