Forever ijzersulfaat 4kg

Kenmerken
Toepassing
Septische put 

Inhoud
4 kg

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
22 cm

Lengte
22 cm

Merk
Forever 

7,49
1,87/kg
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

IJzersulfaat verbetert het rendement van beerputten. Het is een zeer nuttig en doeltreffend product voor verdunning, ontgeuring en verwijdering van stank. Het reinigt ook de buizen en de beerput zelf.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Septische put 
Inhoud
4 kg
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
22 cm
Lengte
22 cm
Gewicht
4 kg
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
22 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
4 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
22 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
19 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
570979
Leverancierscode
61901959
EAN- / barcode
5400191808365
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R36: Irriterend voor de ogen. R38: Irriterend voor de huid. R37: Irriterend voor de ademhalingswegen. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S22: Stof niet inademen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis