Forever ijzersulfaat 4kg

Merk: Forever Hubo-referentie: 570979
Kenmerken
  • Merk Forever
  • Binnen/buitengebruik Buiten
Alle kenmerken
9,79
2,45/kg

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

IJzersulfaat verbetert het rendement van beerputten. Het is een zeer nuttig en doeltreffend product voor verdunning, ontgeuring en verwijdering van stank. Het reinigt ook de buizen en de beerput zelf.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Forever
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
22 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
4 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
22 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
19 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
22 cm
Gewicht
4 kg
Lengte
22 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
570979
EAN- / barcode
5400191808365
Leverancierscode
61901959
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.