Forever milieuvriendelijk afbijtmiddel 0,5l groen

Kenmerken
Inhoud
0,5 l

Verbruik
5 m²/l

Merk
Forever 

15,99
31,98/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. Betalen doe je pas aan de kassa.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit universele, milieuvriendelijke afbijtmiddel verwijdert verf, plamuur, vernis en boenwas van alle oppervlakken.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Verbruik
5 m²/l
Materiaal van doeloppervlak
Hout , Steenachtig , Metaal , Cementdekvloer , Cementdekvloer 
Overschilderbaar na
2 h
Inwerktijd
20 min
Reiniging verfgereedschap
Warm water , Zeep 
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,65 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
11,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
185604
Leverancierscode
113693018
EAN- / barcode
5400643000101
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H360D: Kan het ongeboren kind schaden. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. R61: Kan het ongeboren kind schaden. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
S53: Blootstelling vermijden vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P309+P311: Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis