Forever ruitensproeiervloeistof bio ethanol -20°C 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 906114
Kenmerken
  • Type Reiniging
  • Gebruiksklaar
  • Inhoud 5 l
  • Merk Forever
Alle kenmerken
Vaste lage prijs
6,99
1,40/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze gebruiksklare Forever ruitensproeiervloeistof op basis van bio ethanol is geschikt voor het beschermen van uw ruitensproeier tegen vorst. De vloeistof van 5l tast verven of dichtingen niet aan en kan tot -20°C gebruikt worden.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Reiniging
Type verzorgingsproduct voorruit
IJsbestrijdingsmiddel
Breedte
18 cm
Gewicht
5 kg
Hoogte
29 cm
Lengte
13 cm
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
5 l
Vorstbestendig
Ja
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Met schenktuit
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
5 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
29 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
906114
EAN- / barcode
5400191808891
Leverancierscode
060105757
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.