Fulgurant Rioolontstopper 500ml

Merk: Fulgurant Hubo-referentie: 166232
Kenmerken
  • Merk Fulgurant
  • Volume 0,5 l
Alle kenmerken
9,99
19,98/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze rioolontstopper lost voedingsresten, vetten, zeep en papier op en voorkomt de vorming van slechte geurtjes. De ontstopper is geschikt voor rioleren en grote leidingen buiten.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Fulgurant
Gewicht
0,75 kg
Lengte
20,3 cm
Breedte
94 mm
Technische kenmerken
Volume
0,5 l
Schurend
Substantie
Vloeistof
Binnen/buitengebruik
Binnen
Fysieke kenmerken
Type dispenser
Anders
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,606 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
20,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
4,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
166232
EAN- / barcode
5400258039503
Leverancierscode
1003950
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.