Gun Gum uitlaatreparatiepasta 200g

Hubo-referentie: 954619
Gun Gum uitlaatreparatiepasta 200g 1
Gun Gum uitlaatreparatiepasta 200g 1

1 van 2

Kenmerken
  • Type Onderhoud
  • Gebruiksklaar
  • Breedte 93 mm
  • Hoogte 53 mm
  • Lengte 93 mm
Alle kenmerken
5,99

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Gun Gum uitlaatreparatiepasta is ideaal om kleine en grote gaten in de uitlaat van je auto permanent gasdicht te repareren. De pasta is snel en gemakkelijk aan te brengen en kan ook gebruikt worden om nieuwe uitlaatdelen te monteren. Het is aangeraden om de pasta enkel te gebruiken met de aanbevolen Gun Gum accessoires.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud
Breedte
93 mm
Hoogte
53 mm
Lengte
93 mm
Toepassing (deel) voertuig
Demper
Aantal
1
Gebruik
Buiten
Kleur
Wit
Gewicht
0,2 kg
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Waterbestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,259 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,3 cm
Algemene kenmerken
Type demper-/uitlaatreparatie
Reparatiepasta
Garantieperiode
2 jaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
954619
EAN- / barcode
5010218511972
Leverancierscode
1831809
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.