Hammerite metaallak hoogglans 0,75l zilvergrijs

Merk: Hammerite Hubo-referentie: 248294
Kenmerken
  • Verfbasis Solventgedragen
  • Droogtijd 7 h
  • Overschilderbaar na 4 h
  • Rendement per liter 10 m²
  • Glanstype Hoogglans
Alle kenmerken
51,49
68,65/l

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Hammerite hoogglans metaallak is een decoratieve roestwerende metaallak op solventbasis met DUALTECH technologie. DUALTECH technologie biedt een dubbele bescherming tegen weersinvloeden door zijn waterafstotende én roestwerende werking. De lak is geschikt voor alle soorten metaal en biedt 8 jaar garantie tegen roest.

  • Voor gebruik buiten en binnen
  • Kan rechtstreeks worden aangebracht op ferro metalen
  • Bij toepassing op non-ferro metalen eerst voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer

Kenmerken

Technische kenmerken
Verfbasis
Solventgedragen
Droogtijd
7 h
Overschilderbaar na
4 h
Rendement per liter
10 m²
Binnen/buitengebruik
Buiten, Binnen
Substantie
Vloeistof
Materiaal van Doeloppervlak
Metaal
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Roestwerend
Verwerkingsmethode
Kwast
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Afwerking
Hoogglans
Inhoud
0,75 l
Afwasbaar
Weerbestendig
Rendement
10 m²/l
Rendement Condities
Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde.
Stofdroog na
2
Geschikt voor
Hekwerken
Geschikt voor ondergrond
Bestaande verflagen
Fysieke kenmerken
Glanstype
Hoogglans
Kleur
Grijs
Type verf voor speciale doeleinden
Metaallak
Kleur (Detail)
Zilvergrijs
Lijn of Serie
Metaallak
Verpakking
Blik
Algemene kenmerken
Merk
Hammerite
Gewicht
0,75 kg
Hittebestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
30,6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,859 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
10,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
248294
EAN- / barcode
5410083410248
Leverancierscode
5082243
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304: Na inademing: P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.