HG cementsluierverwijderaar 1l

Merk: HG Hubo-referentie: 48002
HG cementsluierverwijderaar 1l 1
HG cementsluierverwijderaar 1l 1

1 van 2

Promo
2e aan 50% korting
Promotie geldig t.e.m. 11-06-2023
Kenmerken
  • Type dispenser Fles
  • Toepassing Geschikt voor alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels en plavuizen. Maar ook van niet-kalkhoudende natuursteensoorten, zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet.
  • Inwerktijd 20 min
  • Materiaal van doeloppervlak Keramiek, Steenachtig - natuursteen
  • Volume 1 l
Alle kenmerken
12,19

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

De cementsluierverwijderaar van HG verwijdert cementsluier van alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels, plavuizen en niet-kalkhoudende natuursteensoorten, zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet. Het product zorgt voor het oplossen van het cement van het tegeloppervlak, maar verwijdert niet het cement uit de voegen!

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Fles
Gewicht
1,14 kg
Vorm artikel
Fles
Technische kenmerken
Toepassing
Geschikt voor alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels en plavuizen. Maar ook van niet-kalkhoudende natuursteensoorten, zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet.
Inwerktijd
20 min
Materiaal van doeloppervlak
Keramiek, Steenachtig - natuursteen
Volume
1 l
Gebruiksklaar
Substantie
Vloeistof
Binnen/buitengebruik
Binnen
Schurend
Nee
Aantal m²
50
Algemene kenmerken
Merk
HG
ROHS keurmerk
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,21 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
48002
EAN- / barcode
8711577189365
Leverancierscode
101100103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.