HG ontstopper vloeibaar 1l

Merk: HG Hubo-referentie: 48020
Kenmerken
  • Verdunning Gebruiksklaar
  • Aantal behandelingen 3
  • Merk HG
Alle kenmerken
7,39

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De HG vloeibare ontstopper is een veilig en gebruiksklaar product voor het ontstoppen van een verstopte afvoer in de wasbak, toilet of een doucheputje. Het werkt heel grondig en effectief en tast de kunststof leidingen niet aan.

Doordat het product gebruiksklaar is, hoeft het niet verdund te worden, waardoor er minder kans op spatten bestaat. Ook bruist en spat het product niet als het in de afvoer wordt gegoten. Bovendien kan de verstopping door de HG vloeibare ontstopper nooit verergeren, wat bij poeder- of korrelproducten wel kan gebeuren.

Kenmerken

Technische kenmerken
Verdunning
Gebruiksklaar
Aantal behandelingen
3
Algemene kenmerken
Merk
HG
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,31 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
26,1 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
1,236 kg
Inwerktijd
30 min
Referenties en codes
Hubo-referentie
48020
EAN- / barcode
8711577004774
Leverancierscode
139100103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.