HG oven, grill en barbecue reiniger 0,5l + borstel

Merk: HG Hubo-referentie: 934042
Kenmerken
  • Materiaal van Doeloppervlak Anders
  • Volume 0,5 l
  • Merk HG
Alle kenmerken
8,59

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De oven-, grill- en barbecuereiniger van HG verwijdert snel en grondig al het aangebrande en zelfs ingebrande vet uit ovens, grills en barbecues. De werking van het product wordt versterkt door de te reinigen oppervlakken handwarm te verwarmen. De reiniger wordt geleverd met een schoonmaakborstel.

Kenmerken

Technische kenmerken
Materiaal van Doeloppervlak
Anders
Volume
0,5 l
Toepassing
HG oven, grill en barbecuereiniger • verwijdert aan- en ingebrand vet • ook ideaal voor roestvrijstalen kookplaten Verwijdert aan- en ingebrand vet, van b.v. ovens, grills, (gas)barbecues, roestvrijstalen kookplaten en planchas. Tevens uitermate geschikt om verkleuringen aan roestvrijstalen kookplaten te verhelpen.
Schurend
Inwerktijd
5 min
Algemene kenmerken
Merk
HG
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,67 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24,9 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
11,8 mm
Gewicht
0,645 kg
Hoogte
24,9 mm
Lengte
7,1 mm
Referenties en codes
Hubo-referentie
934042
EAN- / barcode
8711577231347
Leverancierscode
80550000503
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.