HG roestoplosser 500ml

Merk: HG Hubo-referentie: 12679
Kenmerken
  • Breedte 67 mm
  • Lengte 21,1 cm
  • Merk HG
Alle kenmerken
9,69
19,38/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Het verwijderen van roest van tuingereedschap, moeren en bouten is eenvoudig met HG roestoplosser. HG roestoplosser droogt zeer langzaam, waardoor het product lang kan inwerken. Door de krachtige roestbescherming kan het metaal direct na de behandeling worden afgewerkt.

Begin de behandeling met het afkrabben van loszittend roest. Kleinere voorwerpen kunnen gewoon worden ondergedompeld: in dat geval moet HG roestoplosser met water worden verdund in een oplossing van 1:5. Afhankelijk van de hoeveelheid roest moet je HG roestoplosser 10 minuten tot 12 uur laten inwerken. Daarna met veel water goed afspoelen.

Bij grotere voorwerpen die niet in water kunnen worden ondergedompeld, moet je HG roestoplosser onverdund met een borstel aanbrengen. De benodigde inwerktijd is weer afhankelijk van de hoeveelheid roest. Altijd met veel water goed afspoelen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Breedte
67 mm
Lengte
21,1 cm
Gewicht
0,72 kg
Type behandelingsmiddel
Roestbeschermer
Algemene kenmerken
Merk
HG
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,7 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,78 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
21,1 cm
Technische kenmerken
Materiaal van doeloppervlak
Gesmeed staal
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Roestwerend
Ja
Stofdroog na
0
Substantie
Vloeistof
UV bestendig
Niet van toepassing
Weerbestendig
Niet van toepassing
Referenties en codes
Hubo-referentie
12679
EAN- / barcode
8711577189860
Leverancierscode
176050103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.