HG schimmelvlekkenreiniger 0,5l

Merk: HG Hubo-referentie: 48018
Promo
€ 7,59 /stuk vanaf 3 stuks
Promotie geldig t.e.m. 17-12-2023
Kenmerken
  • Verdunning Gebruiksklaar
  • Type Spray
  • Toepassing Badkamer
  • Merk HG
Alle kenmerken
9,59
19,18/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De schimmelvlekkenreiniger van HG vernietigt onmiddellijk alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Deze lelijke, zwarte schimmel-, vocht- of weerplekken komen vaak voor in siliconenvoegen tussen badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk.

Kenmerken

Technische kenmerken
Verdunning
Gebruiksklaar
Toepassing
Badkamer
Gebruik
Spons
Fysieke kenmerken
Type
Spray
Gewicht
0,542 kg
Inwerktijd
30 min
Algemene kenmerken
Merk
HG
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,62 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24,9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
48018
EAN- / barcode
8711577001551
Leverancierscode
186050103
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-1287B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.