HG toiletreiniger superkrachtig 0,5l

Merk: HG Hubo-referentie: 336652
Kenmerken
  • Gebruik Borstel
  • Verdunning Gebruiksklaar
  • Merk HG
Alle kenmerken
7,89
15,78/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Hou je toilet schoon met HG toiletgel extra sterk. In elk toilet kan moeilijk verwijderbare aanslag ontstaan. Dergelijke probleemvervuiling zoals hardnekkige kalkaanslag, urinesteen of andersoortige slecht verwijderbare aanslag, doet zich niet alleen voor aan de binnenzijde van de toiletpot, maar ook in de hals van het toilet of onzichtbaar onder de rand. Zeker de vervuiling onder de rand zorgt er voor dat het toilet nooit echt hygiënisch schoon is, kan een muffe geur veroorzaken en vermindert ook nog eens de spoelwerking van het toilet. De speciaal hiervoor ontwikkelde formule van HG toiletgel extra sterk hecht zich maximaal aan het oppervlak van de toiletpot en zorgt voor een effectieve verwijdering van alle probleemvervuilingen.

Dit product bevat absoluut geen zoutzuur, omdat deze grondstof het glazuur van de toiletpot aantast en ruw maakt. Daarnaast geeft zoutzuur dampen af die inwerken op het roestvrijstaal en chroom in uw toiletruimte en het oppervlak hiervan beschadigen. HG toiletgel extra sterk is daarom veilig voor glazuur, roestvrijstaal en chroom.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Gebruik
Borstel
Gewicht
0,54 kg
Inwerktijd
30 min
Technische kenmerken
Verdunning
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
HG
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,7 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,61 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
336652
EAN- / barcode
8711577094683
Leverancierscode
322050103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.