HG velgenreiniger 0,5l

Merk: HG Hubo-referentie: 48150
Kenmerken
  • Doel product Reinigen
  • Merk HG
Alle kenmerken
9,79
19,58/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Metalen velgen worden razendsnel vuil. De velgenreiniger van HG verwijdert zonder problemen hardnekkige remaanslag, vuil, vet en smeer van autovelgen alsook van kunststof sierdoppen. Bovendien is de reiniger ideaal als voorbehandeling voordat de auto de wasstraat ingaat.

Kenmerken

Technische kenmerken
Doel product
Reinigen
Algemene kenmerken
Merk
HG
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,62 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24,9 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,542 kg
Toepassing (deel) voertuig
Auto
Type autoaccessoire
Reinigingsset
Referenties en codes
Hubo-referentie
48150
EAN- / barcode
8711577189754
Leverancierscode
154050103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.