HG vernieuwingskit oven en grill 600ml

Merk: HG Hubo-referentie: 162910
Kenmerken
  • Merk HG
  • Volume 0,6 l
  • Materiaal van Doeloppervlak Anders
Alle kenmerken
19,39

Gratis levering

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De HG oven & grill vernieuwingskit is een complete kit om de oven of grill maar ook bakplaten, (barbecue)roosters en planchas er weer als nieuw uit te laten zien. De extreem sterke inweekgel, die met de bijgeleverde speciale kwast wordt aangebracht, weekt zelfs de meest hardnekkig ingebrande aanbakresten effectief los. Deze unieke gelformule is speciaal ontwikkeld voor het lang kunnen inwerken op verticale oppervlakken, waardoor ook hardnekkig ingebrande aanbakresten op de wanden van de oven of grill effectief losgeweekt worden.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
HG
Gewicht
0,697 kg
Lengte
17,5 cm
Breedte
13,8 cm
Type doeloppervlak
RVS
Technische kenmerken
Volume
0,6 l
Materiaal van Doeloppervlak
Anders
Schurend
Substantie
Gel
Toepassing
HG oven & grill vernieuwingskit is een complete kit om de oven, grill, bakplaten, barbecue roosters en planchas er weer als nieuw uit te laten zien. De extreem sterke inweekgel, die met de bijgeleverde speciale kwast wordt aangebracht, weekt zelfs de meest hardnekkige ingebrande aanbakresten effectief los. Deze unieke gelformule is speciaal ontwikkeld voor het lang kunnen inwerken, zonder in te drogen, op verticale oppervlakken. Hierdoor worden hardnekkig ingebrande aanbakresten op bijvoorbeeld de wanden van de oven of grill effectief losgeweekt.
Inwerktijd
30 min
Gebruiksinstructies
Trek voor gebruik de meegeleverde handschoenen aan. Werk voorzichtig en zorgvuldig en voorkom dat het product op de huid komt. Indien dit per ongeluk toch gebeurt, direct en met veel warm water afspoelen. Open de pot en verwijder voorzichtig de plug en leg deze op een stukje huishoud- of aluminiumfolie om aflopen te voorkomen. Breng de gel ruim aan op het te reinigen oppervlak met behulp van de speciale kwast. Laat de gel vervolgens, al naar gelang de vervuiling, tussen de 5 tot 30 minuten inwerken, echter niet langer dan 30 minuten. Neem daarna de gel af met behulp van keukenpapier of een vochtige spons en verwijder tot slot eventuele restanten grondig met water. Spoel na gebruik de kwast ook goed af met ruim water. Bij zeer oude ingebrande resten kan wellicht een herhaling van de behandeling nodig zijn. In dergelijke gevallen verdient het de aanbeveling om tijdens het inweken het oppervlak ook te bewerken met de HG ovenspons. Na gebruik de pot weer sluiten met behulp van de plug en het deksel. Trek daarna de meegeleverde handschoenen uit.
Gebruiksklaar
Fysieke kenmerken
Type dispenser
Anders
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
13,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,91 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
17,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
162910
EAN- / barcode
8711577191290
Leverancierscode
592006103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH208: Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en octhilinone (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.