HG vlekweg koffie 50ml

Merk: HG Hubo-referentie: 48136
Kenmerken
  • Merk HG
Alle kenmerken
4,69
93,80/l

Productinformatie

Omschrijving

HG vlekweg koffie verwijdert hardnekkige wijn-, inkt- en koffievlekken en -spatten uit textiel.

Voor de HG vlekweg nr. 1 t/m 7 serie is geen vlek te gek want de 7 verschillende vlekweg specialisten hebben elk afzonderlijk hun eigen specialiteit maar gezamenlijk kunnen ze alle vlekken aan. De 7 verschillende HG vlekweg specialisten zijn eenvoudig in gebruik maar hebben wel afwijkende gebruiksaanwijzingen. Lees daarom voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
HG
Type doeloppervlak
Anders
Gewicht
0,052 kg
Lengte
13,5 cm
Breedte
26 mm
Technische kenmerken
Substantie
Vloeistof
Materiaal van Doeloppervlak
Anders
Inhoud
0,05 l
Verdunning
Nog te verdunnen
Inwerktijd
30 min
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
4,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,07 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
2,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
48136
EAN- / barcode
87300536
Leverancierscode
420005103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad