Hubo chape 25kg

Merk: Hubo Hubo-referentie: 963159
Promo
Dubbele Bonuspunten!
Kenmerken
  • Merk Hubo
Alle kenmerken
5,79
0,23/kg

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze chape van Hubo is ideaal voor het leggen van cementgebonden dekvloeren, met een gladde en naadloze vloer als resultaat. Dit industrieel vervaardigd droog mengsel van cement, zand en toeslagstoffen is van de klasse C20 volgens NBN EN 13813. De chape is geschikt voor het plaatsen van cementgebonden dekvloeren, zowel binnen als buiten, voor het leggen van een zand-cement funderingslaag bij vloer- en tegelwerken, en voor het stabiliseren van niet-verharde ondergronden.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Hubo
Verwerkingstijd
120 min
Sterkteklasse
C30
Brandwerend
Gewicht
25 kg
Mengverhouding
2 liter water / zak 25kg
Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Technische kenmerken
Houdbaarheid
12
Materiaal van Doeloppervlak
Aardewerk
Droogtijd
28 h
Substantie
Poeder
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
30 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25,139 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
45 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
963159
EAN- / barcode
5411382817752
Leverancierscode
280057
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.