Hubo muurverf streeploos 5+1l wit

Hubo-referentie: 1057284
Kenmerken
  • Lijn of serie Hubo Clean
  • Inhoud 12 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Overschilderbaar na 6 h
  • Verfbasis Watergedragen
Alle kenmerken
49,99

Productinformatie

Omschrijving

De Hubo muurverf streeploos is op waterbasis en zorgt voor een streeploos eindresultaat op muren en plafonds.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Lijn of serie
Hubo Clean
Gewicht
8,7 kg
Kleur (detail)
Wit
Technische kenmerken
Inhoud
12 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Overschilderbaar na
6 h
Verfbasis
Watergedragen
Rendement per liter
8 m²
Materiaal van doeloppervlak
Behang, Beton
Afwerking
Mat
Reiniging verfgereedschap
Warm water
Verdunning
Gebruiksklaar
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
27 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
9,011 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
27 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
18,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
1057284
EAN- / barcode
8711429300160
Leverancierscode
32160002
Veiligheidsinformatie
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad