Im-Pregna+ impregnerende beschermer natuursteen 200ml

Kenmerken
Type schoonmaakproduct
Vloeistof 

Type dispenser
Fles 

Gebruik
Binnen 

Inwerktijd
24 h

Verdunning
Gebruiksklaar 

Materiaal van doeloppervlak
Natuursteen 

9,99
Levering binnen 1 week
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. De levertermijn kan langer zijn als je grote hoeveelheden van een product bestelt. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Met de Im-Pregna+ impregnerende beschermer van Berdy breng je een sterke beschermlaag aan op je vloer die het beschermd tegen water, olie en vetvlekken. Het product is geschikt voor poreuze ondergronden zoals natuursteen, cementtegels en betonvloeren en wordt geleverd in een blik van 200ml.

Tips voor gebruik:

Voor een optimaal resultaat schud je de beschermer goed voor je hem onverdund in verschillende lagen aanbrengt op een gereinigde en vetvrije ondergrond. Een laag heeft 20 à 30 minuten nodig om te drogen. Nadat de beschermer is aangebracht mag het oppervlak gedurende 24 uur niet met water of olie belast worden.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type schoonmaakproduct
Vloeistof 
Type dispenser
Fles 
Gewicht
0,21 kg
Verpakking
Blik 
Technische kenmerken
Gebruik
Binnen 
Inwerktijd
24 h
Verdunning
Gebruiksklaar 
Materiaal van doeloppervlak
Natuursteen 
Schurend
-
Inhoud
200 ml
Verwerkingsmethode
Doek 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
3,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,21 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
7 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Algemene kenmerken
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Referenties en codes
Hubo-referentie
933020
Leverancierscode
190031
EAN- / barcode
5425020542319
Veiligheidsinformatie
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis