Knauf bouw- en tegellijm 25kg grijs

1 van2
Kenmerken
Type lijm
Montagelijm , Tegellijm 

Toepassing
Lijmen 

Inhoud
25 kg

Droogtijd
24 h

Gebruik
Binnen , Buiten 

Materiaal van doeloppervlak
Beton 

11,99
0,48/kg
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. De levertermijn kan langer zijn als je grote hoeveelheden van een product bestelt. Naar alle leveringsinformatie.

Dit product wordt geleverd per 42
69,-
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De bouw- en tegellijm van Knauf is een cementgebonden lijm in poedervorm voor de verlijming in dunbed van keramische tegels en mozaïektegels op muren en vloeren. De lijm is eveneens geschikt voor de verlijming van isolatieplaten en kan gebruikt worden voor binnen- en buitentoepassingen. Deze lijm heeft een droogtijd van 24u.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Montagelijm , Tegellijm 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Kleur
Grijs 
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen 
Inhoud
25 kg
Droogtijd
24 h
Materiaal van doeloppervlak
Beton 
Verbruik
4 kg/m²
Prestatieklasse
C1 
Algemene kenmerken
Merk
Knauf 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
34 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
25 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
47 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
220027
Leverancierscode
285118
EAN- / barcode
5413503596867
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis