Knauf Premium Flex-tegellijm 15kg grijs

Kenmerken
Type lijm
Tegellijm 

Toepassing
Lijmen 

Inhoud
15 kg

Droogtijd
24 h

Gebruik
Binnen , Buiten 

Materiaal van doeloppervlak
Steenachtig , Beton , Steenachtig-stuc/pleisterwerk , Keramiek 

22,99
1,53/kg
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. De levertermijn kan langer zijn als je grote hoeveelheden van een product bestelt. Naar alle leveringsinformatie.

69,-
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De cementgebonden poederlijm is geschikt voor het kleven in dunbed van keramische tegels op wand en vloer. Geschikt voor alle gebruikelijke lokalen, vochtige ruimtes inbegrepen, in woningen en publieke gebouwen. Beschikt over een zeer grote hechtkracht tot 1,5 N/mm².

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Tegellijm 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Kleur
Grijs 
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen 
Inhoud
15 kg
Droogtijd
24 h
Materiaal van doeloppervlak
Steenachtig , Beton , Steenachtig-stuc/pleisterwerk , Keramiek 
Verbruik
1,7 kg/m²
Prestatieklasse
C2TE 
Algemene kenmerken
Merk
Knauf 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
15 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
46 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
584141
Leverancierscode
285177
EAN- / barcode
5413503590315
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis