Knauf Turbo Beton Plus 25kg

Merk: Knauf Hubo-referentie: 584130
Kenmerken
  • Kleur Grijs
  • Inhoud 25 kg
  • Samenstelling Zand, Grind, Cement
  • Merk Knauf
Alle kenmerken
14,19
0,57/kg

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Turbo Beton Plus van Knauf is gemaakt van zand, cement en fijn grind. Het product is bestemd voor de extra snelle plaatsing en de bevestiging van palen voor tuinomheiningen, droogmolens of schommels. Turbo Beton Plus is eveneens geschikt voor kleine funderingen van barbecues, tuinbanken of tuinhuisjes.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Gewicht
25 kg
Technische kenmerken
Inhoud
25 kg
Samenstelling
Zand, Grind, Cement
Type betonmortel
Betonmortel
Verwerkingstijd
5 min
Algemene kenmerken
Merk
Knauf
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
27 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
52 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
584130
EAN- / barcode
4003982302823
Leverancierscode
281522
Veiligheidsinformatie
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH203: Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.