Kroon-Oil siliconenspray 300ml

Merk: Kroon-Oil Hubo-referentie: 351088
Kenmerken
  • Type olie Siliconen
  • Volume 0,3 l
  • Mineraal/Synthetisch Synthetisch
  • Merk Kroon-Oil
Alle kenmerken
11,99

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De siliconenspray van Kroon-Oil is een hoogwaardig beschermingsmiddel tegen roest, vuil en vocht. Deze siliconenspray heeft goede smeereigenschappen en kan daarom ook zeer breed ingezet worden als conserverings- en beschermingsmiddel van diverse gebruiksvoorwerpen zoals scharnieren en sloten, elektrische installaties, rubber, kunststof, chroom en leer.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type olie
Siliconen
Breedte
52 mm
Gewicht
0,249 kg
Hoogte
20,1 cm
Lengte
52 mm
Technische kenmerken
Volume
0,3 l
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Mineraal/Synthetisch
Synthetisch
Merk
Kroon-Oil
Valorub
Nee
Garantieperiode
1 jaar
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,334 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
5,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
351088
EAN- / barcode
8710128400171
Leverancierscode
5010056
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.