Les Anciens Ébénistes reinigingspopote oude meubels 500ml licht hout

Kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verfreiniger 

Inhoud
0,5 l

Droogtijd
10 min

Verbruik
10 m²/l

Merk
Les Anciens Ébénistes 

16,99
33,98/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De reinigingspopote van Les Anciens Ébénistes hernieuwt de kleur en herstelt het patina van oude meubels in lichte houtsoorten zonder af te bijten.

  • Verwijdert krassen en vlekken
  • Beschermt de oorspronkelijke laag
  • Geschikt voor gebruik op was of vernis
  • Verwerkingsmethode: katoenprop

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verfreiniger 
Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Droogtijd
10 min
Verbruik
10 m²/l
Materiaal van doeloppervlak
Hout 
Inwerktijd
5 min
Reiniging verfgereedschap
Warm water 
Algemene kenmerken
Merk
Les Anciens Ébénistes 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,53 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10,6 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
36964
Leverancierscode
POOTE.5BC
EAN- / barcode
3302150003472
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis