Levis Ambiance tester muurverf extra mat 30ml cobweb

Merk: Levis Hubo-referentie: 952602
Kenmerken
  • Hoogte 86 mm
  • Merk Levis
Alle kenmerken

Productinformatie

Omschrijving

Test je nieuwe verfkleur snel en makkelijk met deze Levis Ambiance kleurtester roller. Een nieuwe verfkleur kiezen is kinderspel met deze tester voor muren en plafonds binnenshuis. De tester geeft je steeds een correct beeld van hoe je favoriete verfkleur er in werkelijkheid uitziet.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Hoogte
86 mm
Gewicht
0,042 kg
Algemene kenmerken
Merk
Levis
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,063 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
2,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
8,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
952602
EAN- / barcode
5412271303189
Leverancierscode
5565634
Veiligheidsinformatie
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad