Levis Ferro decor lak en primer hoogglans 2,5l wit

Kenmerken
Weerbestendig
Ja

Krasbestendig
Ja

Afwerking
Hoogglans 

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Inhoud
2,5 l

Verfbasis
Solventgedragen 

104,-
41,60/l

Productinformatie


Omschrijving

De roestwerende grondverf en afwerkingslak Ferro decor van Levis is geschikt voor gebruik binnen en buiten. De vochtbestendige verflaag geeft een duurzame bescherming aan ferro-metalen. Met deze witte lak leg je een grondlaag en afwerking in één keer!

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Weerbestendig
Krasbestendig
Afwerking
Hoogglans 
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Inhoud
2,5 l
Verfbasis
Solventgedragen 
Droogtijd
6 h
Verwerkingsmethode
Borstel , Roller 
Geurarm
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Rendement
14 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Levis 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
16,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
3,132 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
19,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
15,8 cm
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Wit 
Verpakking
Blik 
Referenties en codes
Hubo-referentie
20518
Leverancierscode
5035081
EAN- / barcode
5412271150400
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis