Levis Fixpaint 1l transparant

Merk: Levis Hubo-referentie: 9922
Promo
-25% op Levis Ambiance bij aankoop van minstens € 7,99
Promotie geldig t.e.m. 03-12-2023
Kenmerken
  • Merk Levis
  • Type primer Grondverf
  • Rendement per liter 10 m²
  • Kleur Transparant
  • Lijn of serie Fixpaint
Alle kenmerken
Promo24%
24,49
18,37

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Kleurloos fixeermiddel voor poederende en weinig coherente oppervlakken buiten. Verbetert de hechting van de eindlagen en vergemakkelijkt hierdoor het onderhoudswerk in de toekomst.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Levis
Rendement per liter
10 m²
Verfbasis
Solventgedragen
Verwerkingsmethode
Kwast, Muurverfroller
Technische kenmerken
Type primer
Grondverf
Droogtijd
24 h
Overschilderbaar na
12 h
Materiaal van doeloppervlak
Cement, Steen, Baksteen, Beton
Binnen/buitengebruik
Buiten
Fysieke kenmerken
Kleur
Transparant
Lijn of serie
Fixpaint
Gewicht
0,827 kg
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,963 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
9922
EAN- / barcode
5412271147264
Leverancierscode
5015947
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.