Levis primer buitenmuur 5l wit

Merk: Levis Hubo-referentie: 9947
Promo
-25% op Levis Ambiance bij aankoop van minstens € 7,99
Promotie geldig t.e.m. 03-12-2023
Kenmerken
  • Merk Levis
  • Type primer Grondverf
  • Rendement per liter 6 m²
  • Kleur Wit
  • Lijn of serie Primer
Alle kenmerken
Promo25%
133,-
99,75
19,95/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dekkende solventgedragen grondverf voor buitenmuren. De grondlaag verbetert de hechting van de eindlagen. Ze isoleert onvolmaaktheden in de ondergrond. Het gebruik van de primer voorkomt glansverschillen in de eindlagen.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Levis
Rendement per liter
6 m²
Verfbasis
Solventgedragen
Verwerkingsmethode
Kwast, Lakviltroller
Technische kenmerken
Type primer
Grondverf
Droogtijd
24 h
Overschilderbaar na
24 h
Materiaal van doeloppervlak
Baksteen, Steen
Binnen/buitengebruik
Buiten
Fysieke kenmerken
Kleur
Wit
Lijn of serie
Primer
Gewicht
6,77 kg
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
7,27 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
18 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
9947
EAN- / barcode
5412271147400
Leverancierscode
5008505
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304: Na inademing: P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.