Levis primer voor vloeren 0,75l transparant

Merk: Levis Hubo-referentie: 85493
Kenmerken
  • Merk Levis
  • Type primer Grondverf
  • Rendement per liter 8 m²
  • Kleur Wit
  • Lijn of serie Expert
Alle kenmerken
42,99
57,32/l

Levering

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Levis Floor Primer is een watergedragen transparante tweecomponenten epoxyprimer voor beton- en zandcementvloeren. De vloerprimer zorgt voor de hechting van de eindlagen op onbehandelde en geschilderde ondergronden. De primer is gemakkelijk aan te brengen, is geurarm en vermijdt stofvorming. Deze verpakking bevat 0,75l primer voor vloeren.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Levis
Rendement per liter
8 m²
Verfbasis
Watergedragen
Verwerkingsmethode
Kwast, Lakviltroller
Technische kenmerken
Type primer
Grondverf
Droogtijd
7 h
Overschilderbaar na
16 h
Materiaal van doeloppervlak
Beton, Steen
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Fysieke kenmerken
Kleur
Wit
Lijn of serie
Expert
Gewicht
0,994 kg
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,231 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
18,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
85493
EAN- / barcode
5412271156358
Leverancierscode
5018954
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.