Loctite 243 borgmiddel 5ml

Merk: Loctite Hubo-referentie: 128261
Loctite 243 borgmiddel 5ml 1
Loctite 243 borgmiddel 5ml 1

1 van 2

Kenmerken
  • Type lijm Anders
  • Type accessoire trap Lijm
  • Inhoud 5 ml
  • Droogtijd 10 min
  • Waterbestendig
Alle kenmerken
17,99

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Met het 243 borgmiddel van Loctite verlijm je moeren en bouten zodat ze niet loskomen bij schokken en trillingen. Dit bevestigingsmiddel met gemiddelde sterkte is geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen en bestand tegen lichte vervuiling door industriële oliën zoals motoroliën, corrosiepreventieoliën en snijvloestof. Je kunt de verbindingen eenvoudig demonteren met handgereedschap om ze te onderwerpen aan een kwaliteitscontrole. De verpakking bevat 5ml borgmiddel.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Anders
Kleur
Rood
Breedte
10 cm
Lengte
20 mm
Hoogte
17 cm
Verpakking
Flacon
Bevestigings-/aanbrengmethode
Verlijmen
Gewicht
0,005 kg
Technische kenmerken
Type accessoire trap
Lijm
Inhoud
5 ml
Droogtijd
10 min
Waterbestendig
Materiaal van doeloppervlak
Metaal
Volume
0,01 l
Materiaal
Lijm
Substantie
Liquid
Werking
Dichtend
Verwerkingstijd
20 min
Behandeling
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Loctite
Buigbaar, flexibel
Nee
Garantieperiode
2 jaar
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,02 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
2,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
16,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
128261
EAN- / barcode
5010266001234
Leverancierscode
1831701
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.