luchtverfrisser Vaniglia

Hubo-referentie: 223691
Kenmerken
  • Type luchtverfrisser Geurboom
  • Model Kaart
Alle kenmerken
2,89

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type luchtverfrisser
Geurboom
Model
Kaart
Gewicht
0,005 kg
Type luchtverfrisser
Oliebehandeling
Kleur
Multi
Toepassing (deel) voertuig
Interieur
Aantal
1
Bevestigings-/aanbrengmethode
Hangen
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,01 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
0,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
18,9 cm
Technische kenmerken
Verwachte levensduur
49 d
Substantie
Solide
Algemene kenmerken
Navulbaar
Nee
Met klem
Nee
Reservevulling
Nee
Structuur luchtverfrisser
Vast
Garantieperiode
1 jaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
223691
EAN- / barcode
8001365055300
Leverancierscode
1710515
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.