Matt Wax motor 500ml

Kenmerken
Type
Onderhoud 

Inhoud
0,5 l

Gebruiksklaar
Ja

Breedte
65 mm

Hoogte
24 cm

Lengte
65 mm

10,49
20,98/l

Productinformatie


Omschrijving

De Matt Wax voor motoren is een hoogwaardige wax op waterbasis. Door de speciale samenstelling is de wax geschikt voor gebruik op matte lak, metaal, aluminium, titanium, carbon én kunststof. De wax zorgt voor een uitstekende bescherming en verdiept de originele kleur.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud 
Breedte
65 mm
Hoogte
24 cm
Lengte
65 mm
Gewicht
0,27 kg
Aantal
Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Gebruiksklaar
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,54 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
868081
Leverancierscode
1865008
EAN- / barcode
8710128505128
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis