Pattex Pro contactlijm vloeibaar 650g transparant

Kenmerken
Type lijm
Contactlijm 

Toepassing
Lijmen 

Inhoud
0,65 kg

Droogtijd
4320 min

Gebruik
Binnen 

Materiaal van doeloppervlak
Metaal , Rubber , Leer , Hout , PVC 

18,30
28,15/kg
Levering binnen 3 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

De vloeibare Pro contactlijm van Pattex zorgt voor een snelle en supersterke verlijming van verschillende materialen, zoals hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas en porselein.

  • Waterbestendig
  • Flexibel
  • Bestand tegen extreme temperaturen van -40°C tot +110°C

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Contactlijm 
Gebruik
Binnen 
Kleur (detail)
Transparant 
Verpakking
Pot 
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen 
Inhoud
0,65 kg
Droogtijd
4320 min
Materiaal van doeloppervlak
Metaal , Rubber , Leer , Hout , PVC 
Verbruik
0,35 kg/m²
Verwerkingstijd
10 min
Algemene kenmerken
Merk
Pattex 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,1 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,75 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
15527
Leverancierscode
1000905
EAN- / barcode
5410091268718
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis