Pattex Pro Tix-Gel contactlijm 625g transparant

Kenmerken
Type lijm
Contactlijm 

Toepassing
Lijmen 

Inhoud
0,625 kg

Droogtijd
4320 min

Gebruik
Binnen 

Materiaal van doeloppervlak
Metaal , Rubber , Leer , Hout , Kunststof 

21,20
32,62/kg
Levering binnen 3 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

De gelvormige Tix-Gel contactlijm van Pattex zorgt voor een sterke verlijming van verschillende materialen zoals hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas en porselein. De gel is ideaal voor verticale verlijmingen.

  • Waterbestendig
  • Flexibel
  • Licht vullend vermogen
  • Druipt niet en trekt geen draden

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Contactlijm 
Gebruik
Binnen 
Kleur (detail)
Transparant 
Verpakking
Pot 
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen 
Inhoud
0,625 kg
Droogtijd
4320 min
Materiaal van doeloppervlak
Metaal , Rubber , Leer , Hout , Kunststof 
Verbruik
0,35 kg/m²
Verwerkingstijd
10 min
Algemene kenmerken
Merk
Pattex 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,1 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,73 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
17,7 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
15528
Leverancierscode
1000908
EAN- / barcode
3178046661053
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis