Poetsmiddel spray zilver 200ml

Kenmerken
Type dispenser
Spray 

Toepassing
Binnen 

Verdunning
Gebruiksklaar 

Materiaal van doeloppervlak
Metaal - koper 

Breedte
54 mm

Hoogte
17,2 cm

9,49
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Met deze spray reinig en herstel je eenvoudig zilver en zilver gegraveerde decoratieve items. Het geeft direct glans terwijl vervuiling wekenlang wordt voorkomen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Spray 
Breedte
54 mm
Hoogte
17,2 cm
Lengte
54 mm
Gewicht
0,191 kg
Technische kenmerken
Toepassing
Binnen 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Materiaal van doeloppervlak
Metaal - koper 
Schurend
-
Inhoud
200 ml
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
5,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,191 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
5,4 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
18 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
933056
Leverancierscode
3611574
EAN- / barcode
7610928015746
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis