Poetsmiddel zilver 250ml

Hubo-referentie: 933049
Kenmerken
  • Volume 0,25 l
  • Materiaal van Doeloppervlak Anders
Alle kenmerken
Web Only
11,89
47,56/l

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dit poetsmiddel is geschikt voor het onderhouden en herstellen van de glans van voorwerpen van zilver en geplateerd zilver zonder deze te beschadigen. Het reinigt en verzorgt zilver en verzilverd metaal.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,25 l
Materiaal van Doeloppervlak
Anders
Toepassing
Anders
Schurend
Inwerktijd
1 min
Binnen/buitengebruik
Binnen
Geurloos
Substantie
Vloeistof
Weerbestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,26 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
140 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
40 mm
Gewicht
0,145 kg
Hoogte
60 mm
Lengte
60 mm
Type dispenser
Anders
Algemene kenmerken
Type doeloppervlak
Metaal generiek
Referenties en codes
Hubo-referentie
933049
EAN- / barcode
7610928010086
Leverancierscode
3611356
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Web Only

Een Web Only product kan enkel via de webshop besteld worden.