Polyfilla allesvuller poeder 750g wit

Merk: Polyfilla Hubo-referentie: 509213
Kenmerken
  • Toepassing Vullen en repareren - 0 tot 10 cm
  • Merk Polyfilla
Alle kenmerken
10,99
14,65/kg

6,99

Levering binnen 2 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Voor het repareren en vullen van gaten en scheuren tot 5cm diep van bijna alle ondergronden zoals pleister, baksteen, steen en beton.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Vullen en repareren - 0 tot 10 cm
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Materiaal van Doeloppervlak
Beton, Baksteen, Pleister, Steen
Niveau van waterbestendigheid
Waterbestendig
Gebruiksklaar
Inhoud
0,75 kg
Substantie
Solide
Algemene kenmerken
Merk
Polyfilla
Buigbaar, flexibel
Overschilderbaar
Gewicht
0,75 kg
Fysieke kenmerken
Kleur
Wit
Gewicht
0,75 kg
Kleur (Detail)
Wit
Verpakking
Doos
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,794 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
14,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
509213
EAN- / barcode
5410083014422
Leverancierscode
5209243
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P305: Bij contact met de ogen: P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.