Polyfilla houtreparatie 2x500 g

Kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Toepassing
Vullen en repareren - grote gaten 2-10 cm 

Substantie
Vloeistof 

Merk
Polyfilla 

73,49
73,49/kg
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Gebruik deze houtreparatie voor het ijzersterk en duurzaam repareren van bijvoorbeeld scheuren, beschadigingen, afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels etc. De verpakking bevat 2 componenten van 500g.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Toepassing
Vullen en repareren - grote gaten 2-10 cm 
Substantie
Vloeistof 
Materiaal van doeloppervlak
Hout 
Algemene kenmerken
Merk
Polyfilla 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,222 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
11,5 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
1 kg
Kleur (detail)
Naturel 
Referenties en codes
Hubo-referentie
177899
Leverancierscode
5083107
EAN- / barcode
5410083175093
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis