Protecton radiator anti-lek 300ml

Merk: Protecton Hubo-referentie: 594783
Kenmerken
  • Type Onderhoud
  • Gebruiksklaar
  • Inhoud 0,3 l
  • Merk Protecton
Alle kenmerken
8,99

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De radiator anti-lek van Protecton stopt lekken in de radiator en in het koelsysteem en bevordert de motorkoeling. Het product vermijdt roestvorming en tast metaal of rubber niet aan.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud
Gewicht
0,283 kg
Aantal
1
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
0,3 l
Algemene kenmerken
Merk
Protecton
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
3,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,362 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
19,9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
594783
EAN- / barcode
8711293463756
Leverancierscode
1890724
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.