Pyrofeu Afbijtschuim verstuiver 500ml

Kenmerken
Type dispenser
Spray 

Inhoud
0,5 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
60 mm

Lengte
95 mm

Merk
Pyrofeu 

7,59
15,18/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit afbijtschuim van Forever werkt zeer krachtig op zwaar vervuilde ruiten. Overeenkomstig de veiligheidsnorm voor kinderen ISO EN8317.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Spray 
Breedte
60 mm
Lengte
95 mm
Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Pyrofeu 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,618 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
9,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
27 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
228867
Leverancierscode
060300645
EAN- / barcode
3323430045517
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis