Reinigingslotion vitrokeramische en inductie kookplaten 250ml

Hubo-referentie: 933086
Kenmerken
  • Type dispenser Anders
  • Materiaal van doeloppervlak Anders
  • Volume 0,25 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Breedte 75 mm
Alle kenmerken
7,99

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie

Omschrijving

Deze krachtige, ontvettende reinigingslotion voor Inductie en Keramische kookplaten bevat diatomerende bestanddelen die reinigen zonder krassen. Het laat de glans terugkeren en beschermd tegen vuil zonder het oppervlakte te beschadigen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Anders
Breedte
75 mm
Hoogte
15,7 cm
Lengte
75 mm
Gewicht
0,31 kg
Technische kenmerken
Materiaal van doeloppervlak
Anders
Volume
0,25 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Schurend
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,31 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
4,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
16,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
933086
EAN- / barcode
7610928261990
Leverancierscode
361116321
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering