Rothenberger soldeervet 20g

Merk: Rothenberger Hubo-referentie: 943305
Kenmerken
  • Merk Rothenberger
Alle kenmerken
6,69

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het Rothenberger soldeervet is geschikt voor het zacht solderen van tinplate, plaatstaal, koper en messing of het vertinnen van koperen draden.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Rothenberger
Garantieperiode
2 jaar
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,054 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
3 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,054 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
943305
EAN- / barcode
4004625357187
Leverancierscode
035718E
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.