Rust-oleum CombiColor metaalverf mat 2,5l zwart

Merk: Rust-oleum Hubo-referentie: 1054806
Kenmerken
  • Overschilderbaar na 16 h
  • Glanstype Mat
  • Merk Rust-oleum
Alle kenmerken
103,-
41,20/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Rust-Oleum CombiColor matte zwarte metaalverf is een grondlaag en deklaag in één, gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkydhars. CombiColor is lood- en chromaatvrij, bevatten roestwerende pigmenten voor extra bescherming en droogt snel (ook bij lage temperaturen).

  • Kleefvrij: 2u
  • Hanteerbaar: 8u
  • Overschilderbaar: 16u
  • Volledig uitgehard: 168u
  • Verwerkingstemperatuur: 5-35°C
  • Te reinigen met Rust-Oleum verdunner 7301 of 160

Kenmerken

Technische kenmerken
Overschilderbaar na
16 h
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Roestwerend
Binnen/buitengebruik
Buiten
Materiaal van Doeloppervlak
Metaal
Maximale verwerkingstemperatuur
32 °C
Afwerking
Mat
Inhoud
2,5 l
Krasbestendig
Afwasbaar
Rendement
10,3 m²/l
UV-bestendig
Kleurvast
Stofdroog na
2
Substantie
Vloeistof
Fysieke kenmerken
Glanstype
Mat
Type verf voor speciale doeleinden
Metaallak
Kleur
Zwart
Kleur (Detail)
Zwart
Verpakking
Blik
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum
Hittebestendig
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
15,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
3,76 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
15,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11,9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
1054806
EAN- / barcode
8715743013126
Leverancierscode
7378.2.5
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat t 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.