Rust-oleum Combiprimer antiroest 0,4l grijs

Kenmerken
Type primer
Solventgedragen 

Inhoud
0,4 l

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Droogtijd
12 h

Overschilderbaar na
2 h

Rendement per liter
11 m²

18,59
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De combiprimer van Rust-Oleum maakt stalen oppervlakken tegelijk roestwerend en overschilderbaar. Ook handig om geroest staal te behandelen en nieuw staal te beschermen tegen roest. De grijze primer zit in een spuitbus van 400ml.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Type primer
Solventgedragen 
Inhoud
0,4 l
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Droogtijd
12 h
Overschilderbaar na
2 h
Rendement per liter
11 m²
Weerbestendig
-
Afwasbaar
-
Verwerkingsmethode
Spray 
Afwerking
Mat 
Geurarm
-
Kleurvast
-
Krasbestendig
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
5,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,445 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
25,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
5,8 cm
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Grijs 
Referenties en codes
Hubo-referentie
368639
Leverancierscode
114201199
EAN- / barcode
8715743013447
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis