Rust-oleum Little Stars Glittermagie glitterverf vernis 400ml

Merk: Rust-oleum Hubo-referentie: 1054713
Kenmerken
  • Merk Rust-oleum
Alle kenmerken
16,99

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het Little Stars Glittermagie vernis zorgt ervoor dat het sprankelend effect van de Glittermagie glitterverf langdurig beschermd blijft. De pot bevat 400ml vernis.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Rust-oleum
Makkelijk reinigbaar
Geschikt voor onderdeel gebouw
Anders
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,45 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
6,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
63 mm
Gewicht
0,45 kg
Hoogte
20 cm
Lengte
63 mm
Glanstype
Anders
Type muurverf
Vernis
Kleur
Transparant
Kleur (Detail)
Vernis
Verpakking
Spuitbus
Technische kenmerken
Verfbasis
Vernis
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Binnen/buitengebruik
Binnen
Rendement per verpakking
3,6 m²
Maximale verwerkingstemperatuur
32 °C
Verwerkingsmethode
Kwast
Rendement per liter
9 m²
Geurarm
Inhoud
0,4 l
Kleurvast
Krasbestendig
Reiniging verfgereedschap
Warm water
Verdunning
Gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur
32 °C
Overschilderbaar na
1 h
Verbruik
9 m²/l
Behandeling
Gebruiksklaar
Stofdroog na
0,2
Substantie
Spray
Referenties en codes
Hubo-referentie
1054713
EAN- / barcode
5413436069421
Leverancierscode
20634.BX.0.4
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.